Dues de les rutes que s'inclouen en el Camí de l'Aigua s'anomenen Rasa de les Carduelles i els pous i El riu de Vallverd i de la Mina